Ászf/Árak

Általános Szerződési Feltételek

Szolgáltató adatai

Lányi Veronika Judit ev.

Székhely: 1138 Budapest, Dagály u. 12-14. I. lph. II/10.

Adószám: 69082643-1-41

A banki átutalás adatai:

Lányi Veronika Judit

Bankszámlaszám: 11773030-00211334 OTP Bank

Árak

1 alkalom 3000 Ft

4 alkalmas bérlet 10 000 Ft

(a bérlet a megkezdéstől egy hónapig érvényes)

Magánóra alkalmanként 10 000 Ft (a magánórákat nálad tudom megtartani előre egyeztetett, azonos időpontokban)

Az árak 2021. 01. 01-től érvényesek

Kapcsolattartás

A jelentkezőkkel való kapcsolattartás az online regisztráció vagy a személyes jelentkezés során megadott e-mail címen és telefonszámon történik.

A megadott telefonszám vagy e-mail cím elérhetőségéért, az e-mail szolgáltatás működéséért nem a Szolgáltató felel. A jelentkezővel való kapcsolatfelvétel ezen okból történő meghiúsulásából eredő károkért a Szolgáltató nem felel.

Az állandó órákhoz, a tanfolyamokhoz, workshopokhoz létrehozok Facebook és/vagy messenger csoportokat, ahol gyorsabban tudunk információkat megosztani egymással.

Órák/tanfolyamok

A Szolgáltató a gyakorlás menetének meghatározásának kizárólagos jogát fenntartja.

Amennyiben a jelentkező valamilyen korábbi sérüléssel, állandó egészségügyi problémával rendelkezik, köteles az oktatót erről előzetesen értesíteni legalább az első alkalom előtti időpontig.

Az órák/tanfolyamok menete

Az órák és a tematikus tanfolyamok általában 90 percesek, az ettől eltérő hosszúságú alkalmakat a Szolgáltató előre jelzi.

Célszerű a kezdést megelőzően legalább 10 perccel a megjelenni a helyszínen.

Online alkalmaknál, eseményeknél is fontos, hogy mindenki időben (az óra meghirdetett kezdése előtt pár perccel) bejelentkezzen.

Mivel a legtöbb esetben egyszemélyben végzem a gyakorlók személyes és online beengedését, így késés esetén nem áll módomban a résztvevők gyakorlásának megszakítása, hogy a későn érkezőket beengedjem.

Részvételi szabályok

Az órákra bejelentkezés szükséges.

Amennyiben valaki mégsem tud részt venni az órán, azt mindenképp jelezze az óra kezdete előtt legkésőbb 2 órával. Ha ez nem történik meg, úgy az óra ára megtérítendő.

Az órákat minimum 3 résztvevő esetén áll módomban megtartani.

Az adminisztrációs rendszer miatt nem áll módomban a bérleteket meghosszabbítani, emiatt kérem a gyakorlókat, figyeljenek a bérlet lejárati idejére!

Fizetni készpénzzel vagy átutalással lehet. A fizetés napján online számlát küldök. Ehhez szükségem lesz a vevő hivatalos nevére, címére és e-mail címére.

 

Az órákat/tanfolyamokat elsősorban felnőtteknek ajánlom.

Amennyiben a résztvevő a 14. életévét nem töltötte be, mindenképp köteles erről szülője vagy gondviselője által a Szolgáltatót tájékoztatni és ha az aktuális óra/tanfolyam elvégzése nem ajánlott, a Szolgáltató a részvételből kizárhatja az illetőt.

Az órákon/tanfolyamokon való részvétel lehetősége bárki részére nyitva áll a következő megszorításokkal.

Az órákon/tanfolyamon való részvételből az oktató jogosult kizárni különösen azt, aki az alapvető higiéniai feltételeknek nem felel meg, azaz: az órán/tanfolyamon egészségi állapota, személyes higiénéje a többi résztvevő egészségét nyilvánvalóan veszélyezteti;

a teremben kötelező, az órát/kurzust megelőzően közölt biztonsági szabályokat szándékosan vagy ismételten megszegi;

magatartásával a kurzuson résztvevők testi épségét vagy szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásával veszélyezteti; 

viselkedésével a társas együttműködés alapvető etikai szabályait áthágja a jógaóra/tanfolyam menetét szándékosan hátráltatja vagy megakadályozza.

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy amennyiben a résztvevőt a jógatanfolyamon való részvételből a fentiek miatt kizárta, a további kurzusokra való jelentkezés lehetőségét tőle előre megtagadja.

A résztvevők a jógatermet, valamint annak felszerelési tárgyait, a rendelkezésre bocsátott eszközöket kizárólag rendeltetésszerűen jogosultak  használni, és felelősek az azokban a magatartásukkal összefüggésben felmerült károkért.

A résztvevő saját hibájából vagy a tanfolyamok más résztvevőjének hibájából bekövetkezett balesetekért a Szolgáltató felelősséget nem vállal. 

Adatkezelés

A Szolgáltató a jelen szerződéssel összefüggésben személyes adatokat kezel. A Szolgáltató az adatkezelés vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően jár el.

Az órákra, kurzusokra történő jelentkezés során a szolgáltató a birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A megrendelt szolgáltatásról számla készül, melynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

A résztvevő az adatainak módosítását vagy törlését a rendszerből bármikor kérheti írásban.

Az órákra, kurzusra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél adatbázisába.

A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne.

A hírlevélről leiratkozni levélben, emailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás / Unsubscribe” link segítségével lehet.

© Lányi Wera 2019

Lányi Wera

Lányi Wera Profile

Szia Wera vagyok

Hosszútávfutóként kezdtem, előtte és utána táncot tanultam. Mindezt lázadásból, valamint azért, hogy megmutassam, „meg tudom csinálni”.

Születésem után két agyvérzésen estem át, epilepsziával élek azóta is. A sportokhoz egyrészt nagyon jó, másrészt meglehetősen hátrányos adottságaimat akartam kihasználni és leküzdeni (laza ízületek, „törékeny” csontok, ezek miatt rengeteg sérülés, műtétek). A jóga 40 évesen tudott segíteni abban, hogy az izomzatomat megerősítsem, könnyebben regenerálódjak a sérüléseimből, találjak rendszert az életemben, új irányokba induljak el.

Az oktatást is ezek miatt tartom fontosnak. Szeretném megmutatni, hogy soha, semmihez nincs késő, mindig, minden helyzetből tovább lehet lépni, fejlődni. Pontosan ezeket szeretném átadni, hogy együtt tanuljuk meg, soha ne másokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem a saját csodálatos teljesítményeinkre legyünk büszkék, és élvezzük az út minden pillanatát.

Lányi Wera 2019