Adatvédelmi tájékoztató

Irányadó jogszabályok

A Szolgáltató a szerződések elkészítéséhez, programok megszervezéséhez személyes adatokat kezel. A Szolgáltató a személyes adatok vonatkozásában az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságró szóló 2011. évi XII. törvényben (Infotv.), valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. sz. rendeletében (GDPR) foglaltaknak megfelelően jár el.

Amennyiben Ön a meghirdetett órán, tanfolyamon, oktatóképzésen, workshopon részt kíván venni, a regisztráció során személyes adatokat veszünk fel a fenti események megszervezése érdekében.

Adatkezelő megnevezése

Név: Lányi Veronika Judit e.v.

Cím: 1138 Budapest, Dagály utca 12-14.

Telefon: 06-30-223-8409

Adószám: 69082643-1-41

Nytsz: 52672895

E-mail: jogaweraval@gmail.com

Adatvédelmi felelős: Lányi Veronika Judit

 Az adatkezelő Magyarországon bejegyzett egyéni vállalkozó.

Az adatkezelés elvei

Az adatkezelő a jóhiszeműség, a tisztesség és az átláthatóság követelményeinek megfelelően, az érintettekkel együttműködve jár el az adatkezelés során. Az Adatkezelő csak a törvényben meghatározott vagy az érintettek által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.

Az adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Az órákra, kurzusokra történő jelentkezés során a Szolgáltató a birtokába jutott személyi adatokat bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. Az adatok statisztikai célra, illetve az Adatkezelő adatszolgáltatási, valamint jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében felhasználhatók, illetve személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.

Az adatkezelés célja

Az adatkezelő személyes adatot kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel az adatkezelés céljának. Az adatok felvétele és kezelése tisztességesen és törvényesen történik. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.

Az adatkezelés célja elsősorban az adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása.

Az adatkezelés célja a fentiek alapján:

 • Az Érintettekkel való kapcsolattartás
 • Az Érintett külön hozzájárulása esetén hírlevél, reklám küldése email formájában. A honlapunk a MailChimp alkalmazást használja, amely a The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp

székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA email: privacy@mailchimp.com szolgáltatása.

 • Az Érintett külön hozzájárulása esetén Facebook csoportba való felvétel tájékoztatás céljából

Az órákra, kurzusokra történő jelentkezéssel egyidejűleg megadott e-mail-cím automatikusan felkerül a Szolgáltató hírlevél-adatbázisába. A jelentkező a hírlevélre feliratkozottak listájáról bármikor jogosult a törlését kérni, anélkül hogy jelentkezése törlésre kerülne. A hírlevélről leiratkozni levélben, e-mail-ben vagy a hírlevelek alján található “Leiratkozás/Unsubscribe” link segítségével lehet.

Kezelt adatok köre

Az adatkezelő kizárólag a vendégek, felhasználók (Érintettek) által megadott személyes adatokat kezeli.

A kezelt adatok az alábbiak: 

Az órarendi órán való részvételhez: Név, e-mail-cím, egészségügyi problémák (az Ön biztonságos gyakorlása, problémák esetén személyre szabott gyakorlatok céljából)

Jógatanfolyamokon, oktatóképzéseken, workshopokon való részvételhez: Név, lakhely, telefonszám, e-mail-cím, számlázási cím, egészségügyi problémák (az Ön biztonságos gyakorlása, problémák esetén személyre szabott gyakorlatok céljából)

A fenti adatok mind a GDPR, mind az Infotv. értelmében személyes adatok.

Cookie-k (sütik) használata

A legtöbb honlaphoz hasonlóan – a megfelelő működéshez és a felhasználói élmény biztosításához – ez a weboldal is időnként adatfájlokat, úgynevezett sütiket (angolul: cookie) helyez el a felhasználók számítógépén. A cookie-k információkat tartalmaznak a számítógép használatával kapcsolatban, de nem tartalmaznak személyes adatokat.

A beazonosító cookiek segítenek beazonosítani a konkrét böngészési információkat (oldalak megtekintése, adatok, honlaphasználat). Az analytics cookie-k követik a látogatók mozgását a honlapon. Harmadik fél által kezelt cookie-kat is alkalmazunk, ezeket a sütiket más cégek működtetik, pl. Facebook, Google.

Facebook képpontot is alkalmazok, amelynek segítségével részletes elemzési adatok szerezhetőek a látogatók honlaphasználatáról. A Facebook a követőkód segítségével a weboldal látogatóinak személyre szabott ajánlatokat, hirdetéseket jelenít meg a Facebook felületén, amely nem alkalmas személyazonosításra. 

Adatkezelési esetek leírása

A szolgáltatás igénybevétele során kezelt adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Megőrzési idő

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Vendég neve, életkora, email címe, telefonszáma

Kapcsolattartás

Szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését követő 1 évig

Adatkezelő

Interneten történő bejelentkezés során kezelt adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Megőrzési idő

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Vendég neve, telefonszáma, emailcíme

Kapcsolattartás

Szolgáltatás igénybevételének szüneteltetését követő 1 évig

Adatkezelő

Az adatbázisban szereplő vendégek bármikor igénybe vehetik szolgáltatásaimat, vagyis beazonosításuk meghatározatlan ideig szükséges lehet. Ezért adatbázisomban a vendégek által megadott személyes adatokat a vendégek hozzájárulásának visszavonásáig tárolom vagy külön kérésre törlöm.

Hírlevélre feliratkozás, facebook csoportba való belépés során kezelt adatok

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Megőrzési idő

Az adatok megismerésére jogosultak köre

Felhasználó email címe

Kapcsolattartás, tájékoztatás

Hírlevélről való leiratkozást követő 3 napig

Adatkezelő, adatfeldolgozók

A személyes adatok tárolásának módja

Az írásbeli nyilatkozat alapján kezelt adatokat a fentiekben meghatározott időtartam alatt az eredeti írásbeli formában, illetve az eredeti dokumentumról készített elektronikus másolat formájában tárolom.

Az elektronikus nyilatkozat alapján, illetve a szolgáltatás igénybevétele során keletkezett adatokat a fentiekben meghatározott időtartam alatt elektronikus formában tárolom.

A megrendelt szolgáltatásokról számla készül, amelynek tárolása a hatályos jogszabályokban előírt módon és ideig történik.

A személyes adatkezelésben érintettek jogai

A személyes adatkezelésben érintett fél (vendég, felhasználó, munkatárs) a fent megjelölt elérhetőségen az alábbiakat kérheti, amennyiben ennek jogszabályi előfeltételei fennállnak:

 • hozzáférést a személyes adatokhoz;
 • az adatainak módosítását vagy törlését írásban;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozását;
 • tiltakozást a személyes adatok kezelése ellen;
 • a személyes adatok kikérését és továbbítását egy másik adatkezelőhöz (adathordozhatósághoz való jog)
 • amennyiben a személyes adatok kezeléséhez hozzájárulásban nyilatkozott, úgy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatja.

 

Az Érintett fenti kéréseire 30 napos visszajelzési határideje van az adatkezelőnek, elutasítás esetén indoklási kötelezettséggel.

Amennyiben az Érintett nem ért egyet a válasszal vagy az intézkedéssel, akkor jogorvoslati lehetőségek állnak rendelkezésére, az alábbiak szerint:

 • panasszal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), valamint
 • jogsértés esetén az illetékes bírósághoz.

Személyes adatok címzettjei

Az adatkezelő az adatokat kizárólag hatóság részére továbbítja jogszabály alapján, kötelező adattovábbítások vagy egyedi hatósági megkeresések esetén.

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Nethely Kft.
Székhely: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Fióktelep: 6724 Szeged, Teréz utca 34.
Levelezési cím: 1115 Budapest, Halmi utca 29.
Adószám: 23358005-2-43
Közösségi adószám: HU23358005
Cégjegyzékszám: 01-09-961790
Nyilvántartásba vette és nyilvántarja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Bankszámlaszám
(OTP) 11711003-20007085
IBAN
HU51117110032000708500000000
Telefonszám
06-1-800-1500
E-mail cím
info@nethely.hu
Tárhelyszolgáltató
Nethely Kft.

Egyéb rendelkezések

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a tájékoztatót bármikor módosítsa. Az adatkezelő a módosításról az érintetteket a honlapon való közzététel útján a módosítás hatályba lépését megelőzően legalább 30 nappal értesíti.

© Lányi Wera 2019

Lányi Wera

Lányi Wera Profile

Szia Wera vagyok

Hosszútávfutóként kezdtem, előtte és utána táncot tanultam. Mindezt lázadásból, valamint azért, hogy megmutassam, „meg tudom csinálni”.

Születésem után két agyvérzésen estem át, epilepsziával élek azóta is. A sportokhoz egyrészt nagyon jó, másrészt meglehetősen hátrányos adottságaimat akartam kihasználni és leküzdeni (laza ízületek, „törékeny” csontok, ezek miatt rengeteg sérülés, műtétek). A jóga 40 évesen tudott segíteni abban, hogy az izomzatomat megerősítsem, könnyebben regenerálódjak a sérüléseimből, találjak rendszert az életemben, új irányokba induljak el.

Az oktatást is ezek miatt tartom fontosnak. Szeretném megmutatni, hogy soha, semmihez nincs késő, mindig, minden helyzetből tovább lehet lépni, fejlődni. Pontosan ezeket szeretném átadni, hogy együtt tanuljuk meg, soha ne másokhoz hasonlítsuk magunkat, hanem a saját csodálatos teljesítményeinkre legyünk büszkék, és élvezzük az út minden pillanatát.

Lányi Wera 2019